Polisi Pemulangan

Untuk apa-apa alasan, Anda boleh memulangkan semula Majalah Solusi kepada saya dalam tempoh 7 hari dari tarikh ia diterima.

Sebagai makluman, kebanyakan Majalah Solusi edisi terdahulu biasanya adalah diperolehi daripada pemulangan kepada penerbit disebabkan tidak dapat dijual di kedai-kedai mereka. Maka mungkin terdapat kecacatan pada Majalah Solusi tersebut seperti mempunyai tanda harga, terlipat, diconteng sebagai tanda dan sebagainya.

Setiap pemulangan bolehlah dihantar ke alamat ini: Djrizal Enterprise, Suite #333, No. 30, Ground Floor, Jalan 25/70A, Desar Sri Hartamas 50480 Kuala Lumpur, Malaysia.

Anda boleh mengisi borang pemulangan semula di http://majalahsolusi.com/online/index.php?route=account/return/insert

Kos penghantaran adalah ditanggung sepenuhnya oleh anda.

Setelah saya menerima pemulangan, saya akan kembalikan semula wang ke akaun Maybank, CIMB Bank atau PayPal anda atau pun mana-mana bank pilihan anda.
 


For any reason, you may return the solution to my magazine within 7 days from the date of receipt.

For your information, most of the previous edition of the magazine solution is usuallyobtained from the issuer due to return to can not be sold in their shopsSo there may be a defect in the Solutions magazine as having a price tagfoldedsignaturesas a sign and so on.

Each return may be sent to this address: Djrizal Enterprise, Suite #333, No. 30, Ground Floor, Jalan 25/70A, Desa Sri Hartamas 50480 Kuala LumpurMalaysia.

You may fill up return form here http://majalahsolusi.com/online/index.php?route=account/return/insert

Delivery cost is borne by you.

Once I receive a refundI will return the money to MaybankCIMB Bank, or your PayPal or any bank of your choice.

Powered By OpenCart
Djrizal Enterprise © 2017